Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi

Lotar

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna
Oddział HSJ w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. +48 510 223 527
tel. +48 15 813 51 84
fax: +48 15 844 23 06
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

Zakładowe Laboratorium Badawczo - Doświadczalne

Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli  posiada własne laboratorium badawcze, wykonujące badania dla potrzeb kwalifikacji i rozwoju produktów.

Laboratorium wykonuje badania:

––składu chemicznego stali, żeliwa, surowców i odpadów hutniczych

––własności wytrzymałościowych Rm, ReH, A5, Z w temperaturze otoczenia

––udarności w temp do – 60ºC na próbkach z karbem „U” i „V”

––twardości (Rockwell, Brinnell, Vickers)

––własności technologicznych (próba zginania)

––hartowności

––wtrąceń niemetalicznych

––wielkości ziarna

––odwęglenia wyrobów

––makroskopowe

Laboratorium posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego do wykonywania badań laboratoryjnych i spełnia wymagania Warunków Technicznych UDT nr WUDT-LAB wydanie 1/2019.  Laboratorium jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

     Świadectwo
            Zakres
      Świadectwo
Uznania Labolatorium    Uznania  Laboratorium
        Pollabu
 Świadectwo Uznania Labolatorium Zakres Uznania Labolatorium   Świadectwo Pllabu

© 2021 GRUPA COGNOR. All rights reserved

Zamieszczone na stronie materiały, znaki towarowe i graficzne oraz podlegają ochronie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej oraz własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie marki i logotypu Huty Stali Jakościowych S.A, wymaga pisemnej zgody Huty Stali Jakościowych S.A .Wykorzystanie marki i znaków towarowych Huta Stali Jakościowych S.A bez uzyskania pisemnej zgody stanowi wykroczenie prawne.