Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi

Lotar

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna
Oddział HSJ w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. +48 510 223 527
tel. +48 15 813 51 84
fax: +48 15 844 23 06
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

Stany magazynowe

STANY MAGAZYNOWE są to materiały wyprodukowane i dostępne dla Klienta natychmiast po potwierdzeniu ilości przez pracownika Działu Handlowego.
Kliknij wybrany produkt z listy aby dodać do „Formularza zapytania o stan magazynowy”. Po wybraniu danej pozycji z listy zostanie ona automatycznie dodana do Zapytania poniżej tabeli produktów.

Filtruj tabelę

Asortyment

Stan dostawy

Stan powierzchni

Nazwa Gatunek Wymiar [mm] Stan
dostawy
Stan
powierzchni
Długość [mm] Ilość na stanie [Mg] Dodaj do zapytania
Blachy 30G2 16x1500 surowy po walcowaniu 3000 1.154 nie
Blachy S690Q 25x2000 ulepszony cieplnie po walcowaniu 6000 2.432 nie
Blachy S690QL 10x1500 ulepszony cieplnie po walcowaniu 3000 5.550 nie
Blachy S690QL 30x1500 ulepszony cieplnie po walcowaniu 3000 1.074 nie
Blachy HARDSTAL400 25x2000 ulepszony cieplnie po walcowaniu 4500 1.788 nie
Blachy X120MN12 5x1000 przesycony po walcowaniu 2000 0.486 nie
Blachy X120MN12 5x1000 przesycony po walcowaniu 2000 0.392 nie
Blachy X120MN12 5x1000 przesycony po walcowaniu 2000 0.420 nie
Blachy X120MN12 5x1000 przesycony po walcowaniu 2000 0.308 nie
Blachy X120MN12 5x1000 przesycony po walcowaniu 2000 0.710 nie
Blachy X120MN12 5x1250 przesycony po walcowaniu 2500 2.072 nie
Blachy X120MN12 8x1000 przesycony po walcowaniu 2000 0.130 nie
Blachy X120MN12 8x1250 przesycony po walcowaniu 2500 10.152 nie
Blachy X120MN12 8x1250 przesycony po walcowaniu 2500 0.412 nie
Blachy X120MN12 10x1000 przesycony po walcowaniu 2000 0.153 nie
Blachy X120MN12 10x1250 przesycony po walcowaniu 2500 1.210 nie
BRAK 41R S235JR 130 po walcowaniu 9999 0.484 nie
BRAK 41R S235JR 140 po walcowaniu 9999 2.842 nie
BRAK 41R S235JR 140 po walcowaniu 9999 3.566 nie
BRAK 41R 20MNCR5 125 po walcowaniu 9999 2.234 nie
BRAK 41R 20MNCR5 125 po walcowaniu 9999 7.986 nie
Kęsy C35 70x70 surowy śrutowana 8000 1.960 nie
Kęsy C40R 60x60 surowy śrutowana 6000 6.120 nie
Kęsy 30MNVS6 110x110 surowy śrutowana 7800 19.415 nie
Kęsy 41CRS4 85x85 surowy śrutowana 0 4.390 nie
Kęsy 41CRS4 85x85 surowy śrutowana 0 1.700 nie
Kęsy 41CRS4 110x110 surowy śrutowana 0 2.830 nie
Kęsy 30HM 130x130 surowy po walcowaniu 0 4.040 nie
Kęsy 30CRNIMO8 130x130 zmiękczony śrutowana 0 5.565 nie
Pręty S235JR 63 surowy śrutowana 0 0.365 nie
Pręty S235JR 65 surowy po walcowaniu 0 3.140 nie
Pręty S235JR 90 surowy śrutowana 0 0.860 nie
Pręty S275J2 80 surowy śrutowana 6000 8.940 nie
Pręty 20MNV6 95 surowy po walcowaniu 6000 35.910 nie
Pręty S355J2 60 surowy po walcowaniu 6000 1.195 nie
Pręty C15 138 surowy śrutowana 0 2.820 nie
Pręty C22.8 70 surowy śrutowana 6000 0.740 nie
Pręty C35 60 surowy śrutowana 6000 2.710 nie
Pręty C45 85 surowy śrutowana 6000 1.110 nie
Pręty C45R 80 surowy śrutowana 6000 2.450 nie
Pręty 38MNVS6 75 surowy śrutowana 6000 4.145 nie
Pręty 15B34 140 surowy śrutowana 0 15.200 nie
Pręty 47TS-2 120 surowy śrutowana 0 17.410 nie
Pręty 41CRS4 80 surowy śrutowana 0 9.145 nie
Pręty 41CRS4 80 surowy śrutowana 0 18.635 nie
Pręty 41CRS4 80 surowy śrutowana 6000 2.430 nie
Pręty 41CRS4 80 surowy śrutowana 0 8.530 nie
Pręty 41CRS4 80 surowy śrutowana 6000 8.540 nie
Pręty 16MNCR5 75 surowy po walcowaniu 6000 2.315 nie
Pręty 1E0778 140 surowy śrutowana 0 1.530 nie
Pręty 1E0778 140 surowy śrutowana 0 1.540 nie
Pręty 1E0778 140 surowy śrutowana 0 1.540 nie
Pręty 1E0778 140 surowy śrutowana 0 12.800 nie
Pręty 25CRMOS4 70 surowy po walcowaniu 0 8.160 nie
Pręty 30CRMOV9 85 zmiękczony śrutowana 6000 6.270 nie
Pręty 31CRMOV9 70 zmiękczony łuszczony 6100 12.955 nie
Pręty TSTE460 85 surowy łuszczony 6000 9.710 nie
Pręty 14NICR14 65 zmiękczony śrutowana 6000 1.465 nie
Pręty 20NICRMO2-2 65 surowy po walcowaniu 5950 1.700 nie
Pręty 92506 70 surowy śrutowana 5800 1.990 nie
Pręty 8620H 80 surowy śrutowana 6000 4.805 nie
Pręty S690QL 100 surowy łuszczony 6000 16.770 nie
Pręty S690QL 100 surowy łuszczony 6000 12.340 nie
Pręty 30CRNIMO8 110 zmiękczony łuszczony 7520 6.765 nie
Pręty 30CRNIMO8 125 zmiękczony śrutowana 0 1.680 nie
Pręty 30CRNIMO8 130 zmiękczony śrutowana 0 4.790 nie
Pręty 34CRNIMO6 70 zmiękczony łuszczony 8000 1.495 nie
FORMULARZ ZAPYTANIA O STAN MAGAZYNOWY
Produkt Wielkość zapytania [MG] Gatunek Długość [mm] Wymiar [mm]
Aktualnie brak wybranych produktów

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Cognor Spółka Akcyjna.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail - iod@cognor.eu,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat,
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z zm.). W przypadku każdorazowego zamówienia warunki wymagają telefonicznego potwierdzenia oferty.

© 2022 GRUPA COGNOR. All rights reserved

Zamieszczone na stronie materiały, znaki towarowe i graficzne oraz podlegają ochronie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej oraz własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie marki i logotypu Huty Stali Jakościowych S.A, wymaga pisemnej zgody Huty Stali Jakościowych S.A .Wykorzystanie marki i znaków towarowych Huta Stali Jakościowych S.A bez uzyskania pisemnej zgody stanowi wykroczenie prawne.