Klucz do sukcesu, to nie informacje. To inni ludzie.

Lee Iacocca

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna
Oddział HSJ w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. +48 510 223 527
tel. +48 15 813 51 84
fax: +48 15 844 23 06
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/POIR/HSJ/2020 NA WYKONANIE USŁUGI AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO POIR.01.02.00-00-0207/17

Data publikacji: 22.07.2020

 

Treść informacji/ogłoszenia:

 

            W związku z realizacją projektu badawczo – rozwojowego pt. „Innowacyjna technologia produkcji stali o bardzo wysokiej czystości metalurgicznej do najbardziej odpowiedzialnych zastosować w przemyśle motoryzacyjnym”  w ramach Programu INNOSTAL, Działanie 1.2 POIR "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.  ogłaszamy zapytanie ofertowe na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu oraz sporządzenie sprawozdania z audytu.  Zapytanie ofertowe 5/POIR/HSJ/2020 z 22.07.2020.  stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zapraszamy do składania ofert

 

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr 5/POIR/HSJ/2020 z 22.07.2020.

© 2021 GRUPA COGNOR. All rights reserved

Zamieszczone na stronie materiały, znaki towarowe i graficzne oraz podlegają ochronie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej oraz własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie marki i logotypu Huty Stali Jakościowych S.A, wymaga pisemnej zgody Huty Stali Jakościowych S.A .Wykorzystanie marki i znaków towarowych Huta Stali Jakościowych S.A bez uzyskania pisemnej zgody stanowi wykroczenie prawne.