Klucz do sukcesu, to nie informacje. To inni ludzie.

Lee Iacocca

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna
Oddział HSJ w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. +48 510 223 527
tel. +48 15 813 51 84
fax: +48 15 844 23 06
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

Zakończeniu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy usług badawczych w ramach zapytania ofertowego nr HSJ/HHT/25a/2017 z 22.11.2017r

Wybór Wykonawcy części prac merytorycznych projektu badawczo-rozwojowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Konkurs 6/1.1.1/2017).

Informujemy, że zakończona została procedura przetargowa związana z wyborem podwykonawcy prac merytorycznych, wg zapytania ofertowego nr HSJ/HHT/25a/2017 z dnia 22.11.2017r,  dla projektu badawczo-rozwojowego w  ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Konkurs 6/1.1.1/2017), Oś priorytetowa I "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Jako wykonawcę prac wybrano Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Z poważaniem

Stanisław Szczęch

COGNOR SA Oddział HSJ w Stalowej Woli

tel.:+48 508 032 796

fax: +48 15-844-23-06

© 2019 GRUPA COGNOR. All rights reserved

Zamieszczone na stronie materiały, znaki towarowe i graficzne oraz podlegają ochronie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej oraz własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie marki i logotypu Huty Stali Jakościowych S.A, wymaga pisemnej zgody Huty Stali Jakościowych S.A .Wykorzystanie marki i znaków towarowych Huta Stali Jakościowych S.A bez uzyskania pisemnej zgody stanowi wykroczenie prawne.