Klucz do sukcesu, to nie informacje. To inni ludzie.

Lee Iacocca

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna
Oddział HSJ w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. +48 510 223 527
tel. +48 15 813 51 84
fax: +48 15 844 23 06
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

Zakończenie Procedury Projektu Badawczo-Rozwojowego Cognor S.A.

W dniu 29 maja 2017 r. COGNOR S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli zakończył postępowanie ofertowe na realizację pracy badawczej, o dofinansowanie której ubiega się COGNOR S.A. Oddział HSJ w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Po przeanalizowaniu wyników postępowania ofertowego Dyrekcja COGNOR S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli wybrała do realizacji (po uzyskaniu dofinansowania) ofertę Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. J. D.

© 2019 GRUPA COGNOR. All rights reserved

Zamieszczone na stronie materiały, znaki towarowe i graficzne oraz podlegają ochronie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej oraz własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie marki i logotypu Huty Stali Jakościowych S.A, wymaga pisemnej zgody Huty Stali Jakościowych S.A .Wykorzystanie marki i znaków towarowych Huta Stali Jakościowych S.A bez uzyskania pisemnej zgody stanowi wykroczenie prawne.