Klucz do sukcesu, to nie informacje. To inni ludzie.

Lee Iacocca

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna
Oddział HSJ w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. +48 510 223 527
tel. +48 15 813 51 84
fax: +48 15 844 23 06
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI BADAWCZEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI BADAWCZEJ W RAMACH POIR KONKURS 6/1.1.1/2017 Data publikacji: 22.11.2017

W związku z planowaną, przez COGNOR Spółka Akcyjna,  realizacją projektu badawczo – rozwojowego, o którego dofinansowanie będziemy się ubiegać w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Konkurs 6/1.1.1/2017), Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” ogłaszamy zapytanie ofertowe na realizację usługi badawczej opisanej w treści zapytania  ofertowego nr HSJ/HHT/25a/2017 stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zapraszamy do składania ofert.

 

Załączniki:
Zapytanie ofertowe nr HSJ/HHT/25a/2017 z 22.11.2017

© 2019 GRUPA COGNOR. All rights reserved

Zamieszczone na stronie materiały, znaki towarowe i graficzne oraz podlegają ochronie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej oraz własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie marki i logotypu Huty Stali Jakościowych S.A, wymaga pisemnej zgody Huty Stali Jakościowych S.A .Wykorzystanie marki i znaków towarowych Huta Stali Jakościowych S.A bez uzyskania pisemnej zgody stanowi wykroczenie prawne.