Klucz do sukcesu, to nie informacje. To inni ludzie.

Lee Iacocca

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna
Oddział HSJ w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. +48 510 223 527
tel. +48 15 813 51 84
fax: +48 15 844 23 06
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

Procedura Projektu Badawczo-Rozwojowego Cognor SA Oddział HSJ w Stalowej Woli

Procedura wyboru podwykonawcy prac merytorycznych projektu badawczo-rozwojowego Cognor SA Oddział HSJ w Stalowej Woli

 

Oddział HSJ informuje o rozpoczęciu procedury wyboru podwykonawcy badań przemysłowych oraz prac  rozwojowych. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załączone Zapytanie Ofertowe nr 1/2017z 28.04.2017r. Integralną częścią oferty jest  Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (Załącznik nr 1).

 Zapraszamy do składania ofert.


 

 

 © 2018 GRUPA COGNOR. All rights reserved

Zamieszczone na stronie materiały, znaki towarowe i graficzne oraz podlegają ochronie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej oraz własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie marki i logotypu Huty Stali Jakościowych S.A, wymaga pisemnej zgody Huty Stali Jakościowych S.A .Wykorzystanie marki i znaków towarowych Huta Stali Jakościowych S.A bez uzyskania pisemnej zgody stanowi wykroczenie prawne.