Klucz do sukcesu, to nie informacje. To inni ludzie.

Lee Iacocca

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna
Oddział HSJ w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. +48 510 223 527
tel. +48 15 813 51 84
fax: +48 15 844 23 06
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

Połączenie Spółek

Połączenie spółek W ramach Cognor S.A. wyodrębniono 4 oddziały, które na zasadzie kontynuacji przejęły wszelkie funkcje, prawa i obowiązki poszczególnych połączonych spółek: a) Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola (dawniej Huta Stali Jakościowych SA) b) Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach, ul. Zawadzkiego 47, 44-109 Gliwice (dawniej Ferrostal Łabędy Spółka z o.o.) c) Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Zawierciu, ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie (dawniej ZW Walcownia Bruzdowa Spółka z o.o. w Zawierciu) d) Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków (dawniej ZW Profil SA w Krakowie).

Połączenie spółek

 

Informujemy, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydz. XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 grudnia 2016 roku zarejestrował połączenie Huty Stali Jakościowych S.A. jako spółki przejmującej z Zakładem Walcowniczym PROFIL SA w Krakowie, Ferrostal Łabędy Spółka z o.o. w Gliwicach i z ZW Walcownia Bruzdowa Spółka z o.o. w Zawierciu.

 

Szanowni Państwo,

 

mamy przyjemność poinformować, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydz. XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 grudnia 2016 roku zarejestrował połączenie Huty Stali Jakościowych S.A. jako spółki przejmującej z Zakładem Walcowniczym PROFIL SA w Krakowie, Ferrostal Łabędy Spółka z o.o. w Gliwicach i z ZW Walcownia Bruzdowa Spółka z o.o. w Zawierciu.

Przeprowadzone połączenie jest następstwem opracowanego i realizowanego procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej Cognor. Zgodnie z zamierzeniami w miejsce szeregu spółek na bazie spółki Huta Stali Jakościowych S.A. powstał w wyniku konsolidacji jeden, wielooddziałowy podmiot.

Utworzenie jednego podmiotu umożliwia maksymalne wykorzystanie potencjału gospodarczego poszczególnych firm i stworzenie efektywnego centrum zarządzania.

W celu zachowania spójności i identyfikacji połączony podmiot otrzymał nazwę Cognor S.A., którego siedziba została ustanowiona w Poraju w woj. śląskim.

Od wielu lat spółki Grupy Cognor łączyło hasło Together Reach More co oznacza Razem Osiągniemy Więcej. Użyte w haśle Razem oznacza nie tylko współdziałanie wewnątrz Grupy ale także bliskie współdziałanie z kontrahentami. Obecnie urzeczywistniamy owo Razem przekazując do Państwa dyspozycji cały potencjał wszystkich dotychczasowych spółek skupiony w jednym podmiocie – Cognor S.A. w Poraju.

Jednocześnie informujemy, że dane adresowe i rejestrowe połączonego podmiotu są następujące:

 

Cognor S.A., ul. Zielona 26, 42-360 Poraj

Regon: 012859760, NIP: 118-12-34-296, KRS: 0000211496

 

 

 

W ramach Cognor S.A. wyodrębniono 4 oddziały, które na zasadzie kontynuacji przejęły wszelkie funkcje, prawa i obowiązki poszczególnych połączonych spółek:

a) Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola (dawniej Huta Stali Jakościowych SA)

b) Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach, ul. Zawadzkiego 47, 44-109 Gliwice (dawniej Ferrostal Łabędy Spółka z o.o.)

c) Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Zawierciu, ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie (dawniej ZW Walcownia Bruzdowa Spółka z o.o. w Zawierciu)

d) Cognor Spółka Akcyjna Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków (dawniej ZW Profil SA w Krakowie).

© 2018 GRUPA COGNOR. All rights reserved

Zamieszczone na stronie materiały, znaki towarowe i graficzne oraz podlegają ochronie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej oraz własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie marki i logotypu Huty Stali Jakościowych S.A, wymaga pisemnej zgody Huty Stali Jakościowych S.A .Wykorzystanie marki i znaków towarowych Huta Stali Jakościowych S.A bez uzyskania pisemnej zgody stanowi wykroczenie prawne.