Klucz do sukcesu, to nie informacje. To inni ludzie.

Lee Iacocca

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna
Oddział HSJ w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. +48 510 223 527
tel. +48 15 813 51 84
fax: +48 15 844 23 06
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

Podsumowanie modernizacji 2014

HSJ S.A. systematycznie inwestuje w rozbudowę i rozwój parku technologicznego huty stali. Dzięki temu, poprzez poprawę procesów technologicznych wykonywanych w Zakładzie Stalownia i Walcownia wzrasta jakość naszych produktów.

Modernizacja urządzenia do próżniowego odgazowania stali VOD/VD, pieca D-5 w zakresie detekcji żużla, urządzenia COS w zakresie wymiany krystalizatorów, klatek walcowniczych, chłodni w linii D-700 , a także zakupy maszyn i urządzeń do pomiaru zawartości wodoru, analizatora żużla w stali, prostownicy skośnorolkowej do prętów to tylko niektóre z inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku w stalowowolskiej hucie. Dzięki zrealizowanym inwestycjom zapewniamy:

  • Powtarzalność procesów
  • Zmniejszenie ilości wad powierzchniowych
  • Poprawa jakości walcowanych wyrobów
  • Zmniejszenie tolerancji walcowania poprzez ograniczenie pola tolerancji walcowania o 50% i powtarzalność wymiarów
  • Zapewniona lepsza prostość materiałów
  • Zapewnione pełne przebadanie materiałów w zakresie wykrywania wad powierzchniowych i wewnętrznych (0,2 mm).

I. Modernizacja – Zakład Stalownia

 

Modernizacja urządzenia do próżniowego odgazowania stali VOD/VD

REALIZACJA: Unowocześnienie i remont istniejącego urządzenia VOD/VD

REZULTAT: Doprowadzenie urządzenia VOD do pełnej sprawności technicznej.  Dodatkowo zostało ono wyposażone w niezbędne urządzenia pomiarowe umożliwiające zapewnienie powtarzalności prowadzonych procesów i uzyskanie udziału procesów po próżni w ilości ~85% całości odlewanej stali.

 

Prace modernizacyjne obejmowały: remont kondensatorów, wymianę zaworów próżniowych, wymianę pomp obiegu brudnego,

- uruchomienie układu zasobników i systemu naważania dodatków stopowych

- zabudowa kamery termowizyjnej na kołpaku do automatycznego sterowania procesem próżniowym( sterowanie z kabiny VOD)

- zakup urządzenia do pomiaru podciśnienia

- modernizacja systemu sterowania urządzeniem VOD/VD.

 

Zakup urządzenia do pomiaru wodoru HYDRIS

Zakup urządzenia do pomiaru zawartości wodoru w kadzi pośredniej na urządzeniu COS.

Dla:

- wytopów z zawartością wodoru poniżej 1,5 – 2 ppm nie jest wymagane prowadzenie procesów związanych z dyfundowaniem wodoru z stali;

- wytopów z zawartością wodoru powyżej 2 ppm konieczne jest prowadzenie procesów do usunięcia wodoru z stali poprzez przechowywanie przez ~ 48 godz. gorącego materiału w dołach do wyżarzania przeciwpłatkowego lub prowadzenia obróbek cieplnych w piecach komorowych.

 

Zakup analizatora żużla w stali.

REALIZACJA I REZULTAT: Zakup analizatora typu spektrometr rentgenowski do określania składu chemicznego żużla stalowniczego.

Modernizacja pieca D-5 - detekcja żużla

REALIZACJA: Zabudowa na piecu kamery termowizyjnej do pomiaru temperatury płynnej stali podczas spustu do kadzi. Kamera wykorzystując różną absorpcje płynnej stali i płynnego żużla określa moment pojawienia się żużla podczas spustu dając jednocześnie sygnał do podniesienia pieca podczas jego spustu.

REZULTAT: Wyeliminowanie w jak największym stopniu obecności żużla w stali oraz zmniejszenie ilości dodatków stopowych dodawanych podczas spustu.

 

Modernizacja urządzenia COS w zakresie wymiany krystalizatorów.

REALIZACJA: Wymiana istniejących krystalizatorów płytowych formatu 2 x 270 x 320 mm na krystalizatory rurowe dla tego samego formatu z modernizacją układu chłodzenia krystalizatora i głowicy drąga startowego.

REZULTAT: Zmniejszenie ilości wad powierzchniowych a tym samym zmniejszenie wybraku produkcyjnego i poprawę jakości produktu końcowego.

 

II. Modernizacja -  Zakład Walcownia

 

Modernizacja klatek walcowniczych III i IV – Zakładu Walcownia

REALIZACJA: Modernizacja klatek polegała na regulacji ustawienia walców. Regulacja realizowana za pomocą silników elektrycznych. (zastąpienie istniejącej regulacji hydraulicznej). Zabudowę kluczy hydraulicznych do nakrętek regulacji poziomej walca górnego i dolnego).

REZULTAT: Poprawa jakości kształtu walcowanych wyrobów, zwłaszcza prętów. Poprawę kształtu walcowanego profilu – zmniejszenie tolerancji walcowania z + 1-1,5 mm do + 0,5 mm. Zapewnienie wskazanej tolerancji jest bardzo istotne dla naszych klientów. Pozwala uniknąć wad geometrii kształtu w postaci owalu i rombowatości oraz zapewnia ograniczenia pola tolerancji o około 50 %, co ma bezpośredni wpływ na uzysk dalszych procesów technologicznych.

 

Modernizacja pił do cięcia

REALIZACJA: Wymiana napędu piły z napędu pneumatycznego na napęd hydrauliczny z posuwem hydraulicznym piły do cięcia.

REZULTAT: Poprawa jakości cięcia materiału, zmniejszenie zużycia pił stalowych oraz wyeliminowanie kłopotliwego w utrzymaniu siłownika pneumatycznego.

Modernizacja chłodni w linii D-700

REALIZACJA: Modernizacja chłodni powiązana z wykonaniem modernizacji urządzenia do odgazowania próżniowego stali VD. Próżniowe odgazowanie wytopów w ilości ~85 % umożliwia schłodzenie materiału na chłodni z pominięciem dołów do wyżarzania przeciwpłatkowego (wodorowego) zwłaszcza dla klasy I - III stali oraz gatunków stali nie wymagających dodatkowych obróbek cieplnych.

REZULTAT: Uzyskanie większej prostości materiału, dostosowanie chłodni do schładzania materiałów o długości do 8 m.

 

Prostownica skośnorolkowa do prętów

REALIZACJA I REZULTAT: Zakup prostownicy skośnorolkowej do prętów od φ 50 ÷ 140 mm. wraz z urządzeniami za- i wyładowczymi umożliwiającymi automatyczne podawanie prętów. Prostownica zacznie pracować w VIII 2015.

 

Oczyszczarka śrutowa

REALIZACJA I REZULTAT: Zabudowa oczyszczarki śrutowej dwukomorowej o mocy turbin 8 x 30 kW z samotokami i urządzeniami za- i wyładowczymi, do prętów i kęsów o średnicy 50 ÷ 160 mm i długości do 8 m. Wydajność oczyszczarki dla φ 100 wynosi 500 T/dobę.

 

Linia do badania prętów i kęsów

REALIZACJA: Wykonanie linii do badania prętów i kęsów o średnicy 50 ÷ 120/130 mm lub 50 ÷ 190/200 mm.

REZULTAT: Linia zapewnia pełne przebadanie materiału w zakresie wykrywalności wad powierzchniowych od 0,2 mm i wad wewnętrznych dla wady równoważnej od 1 mm w całym zakresie przekroju pręta/kęsa dla materiału o długości do 8 m. Prędkość badanego materiału ~ 1,5 m/s.

Zakup w trakcie realizacji. Uruchomienie inwestycji w XII 2015.

© 2018 GRUPA COGNOR. All rights reserved

Zamieszczone na stronie materiały, znaki towarowe i graficzne oraz podlegają ochronie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej oraz własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie marki i logotypu Huty Stali Jakościowych S.A, wymaga pisemnej zgody Huty Stali Jakościowych S.A .Wykorzystanie marki i znaków towarowych Huta Stali Jakościowych S.A bez uzyskania pisemnej zgody stanowi wykroczenie prawne.