Klucz do sukcesu, to nie informacje. To inni ludzie.

Lee Iacocca

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna
Oddział HSJ w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. +48 510 223 527
tel. +48 15 813 51 84
fax: +48 15 844 23 06
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

Komunikat – Umowa na realizację projektu w ramach INNOSTAL

COGNOR SA ODDZIAŁ HSJ W STALOWEJ WOLI na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0207/17-00 z dnia 22.06.2018 r realizuje Projekt pt.: „Innowacyjna technologia produkcji stali o bardzo wysokiej czystości metalurgicznej do najbardziej odpowiedzialnych zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym”

COGNOR SA ODDZIAŁ HSJ W STALOWEJ WOLI na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.01.02.00-00-0207/17-00 z dnia 22.06.2018 r  realizuje Projekt pt.: „Innowacyjna technologia produkcji stali o bardzo wysokiej czystości metalurgicznej do najbardziej odpowiedzialnych zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym” w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (INNOSTAL) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Wartość projektu: 12 782 639,69 PLN               
Wartość dofinansowanie z EFRR: 5 351 414,63 PLN


Więcej informacji o Projekcie

 


© 2020 GRUPA COGNOR. All rights reserved

Zamieszczone na stronie materiały, znaki towarowe i graficzne oraz podlegają ochronie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej oraz własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie marki i logotypu Huty Stali Jakościowych S.A, wymaga pisemnej zgody Huty Stali Jakościowych S.A .Wykorzystanie marki i znaków towarowych Huta Stali Jakościowych S.A bez uzyskania pisemnej zgody stanowi wykroczenie prawne.