Klucz do sukcesu, to nie informacje. To inni ludzie.

Lee Iacocca

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna
Oddział HSJ w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. +48 510 223 527
tel. +48 15 813 51 84
fax: +48 15 844 23 06
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

Komunikat - Dofinansowanie projektu dla Oddziału HSJ -Innowacyjna technologia produkcji wyrobów walcowanych

 

 

 

 

Tytuł projektu

                                                                                             

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów walcowanych z przeznaczeniem do kucia precyzyjnego odkuwek dla motoryzacji

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-1077/17

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfi-nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw na podstawie Umowy o dofinansowanie  Nr POIR.01.01.01-00-1077/17-00.

Cel projektu:

                Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania wyrobów walcowanych z zastosowaniem elementów przeróbki termomechanicznej. Rezultatem będzie innowacja produktowa, która pozwoli na wprowadzenie na rynek nowej generacji produktów przeznaczonych do kucia precyzyjnego odkuwek dla motoryzacji. Cechami charakterystycznymi nowych wyrobów będą:

  • rozdrobnienie mikrostruktury umożliwiające istotną poprawę własności mechanicznych,
    w tym w szczególności odporności na pękanie,
  • ograniczenie ilości i wielkości wad powierzchniowych,
  • zmniejszenie stopnia odwęglenia powierzchni,
  • zwiększenie dokładności wykonania wyrobów walcowanych.

                Powyższe parametry wyrobów walcowanych pozwolą na zastosowanie, w późniejszym procesie, metod kucia precyzyjnego pozwalających na zachowanie ciągłego układu włókien elementów podzespołów samochodowych. Rezultatem będzie znaczna poprawa lokalnych
i globalnych własności mechanicznych odpowiedzialnych elementów podzespołów samochodowych, w tym w szczególności udarności oraz wytrzymałości zmęczeniowej.

                Realizacja celów zostanie osiągnięta poprzez wykonanie szerokiego zakresu badań uwzględniających wiele aspektów związanych z procesem produkcji wyrobów walcowanych, w tym nagrzewania wsadu, walcowania, chłodzenia po walcowaniu oraz prostowania.

                Opracowane rozwiązania zostaną zweryfikowane w oparciu o badania partii demonstracyjnej wyrobów wyprodukowanych na linii pilotażowej.   

Całkowity koszt realizacji Projektu:       20 798 967,50 PLN

Kwota dofinansowania:                             8 510 076,38 PLN

Kontakt: Stanisław Szczęch

© 2020 GRUPA COGNOR. All rights reserved

Zamieszczone na stronie materiały, znaki towarowe i graficzne oraz podlegają ochronie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej oraz własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie marki i logotypu Huty Stali Jakościowych S.A, wymaga pisemnej zgody Huty Stali Jakościowych S.A .Wykorzystanie marki i znaków towarowych Huta Stali Jakościowych S.A bez uzyskania pisemnej zgody stanowi wykroczenie prawne.