Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi

Lotar

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna
Oddział HSJ w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. +48 510 223 527
tel. +48 15 813 51 84
fax: +48 15 844 23 06
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

PROJEKT SZYBKA ŚCIEŻKA

    

 

 

 

 

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii

produkcji wyrobów walcowanych 

z przeznaczeniem do kucia precyzyjnego odkuwek dla motoryzacji

 

Informacje o Projekcie 

 

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-1077/17

 

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr POIR.01.01.01-00-1077/17-00.


Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów walcowanych z przeznaczeniem

do kucia precyzyjnego odkuwek dla motoryzacji

 

Cel projektu:

 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania wyrobów walcowanych z zastosowaniem elementów przeróbki termomechanicznej. Rezultatem będzie innowacja produktowa, która pozwoli na wprowadzenie na rynek nowej generacji produktów przeznaczonych do kucia precyzyjnego odkuwek dla motoryzacji. Cechami charakterystycznymi nowych wyrobów będą:


- rozdrobnienie mikrostruktury umożliwiające istotną poprawę własności mechanicznych, w tym w szczególności

  odporności na pękanie,

- ograniczenie ilości i wielkości wad powierzchniowych,

- zmniejszenie stopnia odwęglenia powierzchni,

- zwiększenie dokładności wykonania wyrobów walcowanych.


Powyższe parametry wyrobów walcowanych pozwolą na zastosowanie, w późniejszym procesie, metod kucia precyzyjnego pozwalających na zachowanie ciągłego układu włókien elementów podzespołów samochodowych.

Rezultatem będzie znaczna poprawa lokalnych i globalnych własności mechanicznych odpowiedzialnych elementów podzespołów samochodowych,w tym w szczególności udarności oraz wytrzymałości zmęczeniowej.

Realizacja celów zostanie osiągnięta poprzez wykonanie szerokiego zakresu badań uwzględniających wiele aspektów związanych

z procesem produkcji wyrobów walcowanych, w tym nagrzewania wsadu, walcowania, chłodzenia po walcowaniu oraz prostowania.

Opracowane rozwiązania zostaną zweryfikowane w oparciu o badania partii demonstracyjnej wyrobów wyprodukowanych na linii pilotażowej.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu: 20 798 967,50 PLN

Kwota dofinansowania:                       8 510 076,38 PLN
BAZA KONKRENCYJNOŚCI 

 

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

 
 Tytuł zapytania  Termin składania ofert  Pliki do pobrania

 Zapytanie ofertowe Nr:

 

   

Zapytanie

 

Formularze

     

 

 
 Tytuł zapytania  Termin składania ofert  Pliki do pobrania

 Zapytanie ofertowe Nr:

 

   

Zapytanie

 

Formularze

     

 

 
 Tytuł zapytania  Termin składania ofert  Pliki do pobrania

 Zapytanie ofertowe Nr:

 

   

Zapytanie

 

Formularze

     

 

 

 
 Tytuł zapytania  Termin składania ofert  Pliki do pobrania

 Zapytanie ofertowe Nr:

 

   

Zapytanie

 

Formularze

     

 

 

 
 Tytuł zapytania  Termin składania ofert  Pliki do pobrania

 Zapytanie ofertowe Nr:

 

   

Zapytanie

 

Formularze

     


© 2020 GRUPA COGNOR. All rights reserved

Zamieszczone na stronie materiały, znaki towarowe i graficzne oraz podlegają ochronie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej oraz własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie marki i logotypu Huty Stali Jakościowych S.A, wymaga pisemnej zgody Huty Stali Jakościowych S.A .Wykorzystanie marki i znaków towarowych Huta Stali Jakościowych S.A bez uzyskania pisemnej zgody stanowi wykroczenie prawne.