Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi

Lotar

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna
Oddział HSJ w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. +48 510 223 527
tel. +48 15 813 51 84
fax: +48 15 844 23 06
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

PROJEKT INNOSTAL

                                   

 

Innowacyjna technologia produkcji stali

 o bardzo wysokiej czystości metalurgicznej

do najbardziej odpowiedzialnych zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym
Informacje o Projekcie


 

Nr projektu:  POIR.01.02.00-00-0207/17


Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 "Sektorowe Programy B+R" na podstawie Umowy

o dofinansowanie  Nr POIR.01.02.00-00-0207/17-00 


Tytuł projektu


Innowacyjna technologia produkcji stali o bardzo wysokiej czystości metalurgicznej do najbardziej odpowiedzialnych zastosowań

w przemyśle motoryzacyjnym. 


Cel projektu:

 

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania stali ultraczystych przeznaczonych na produkty walcowane dla przemysłu motoryzacyjnego.
Rezultatem będzie innowacja produktowa, która pozwoli na wprowadzenie na rynek nowej generacji wyrobów ze stali o bardzo wysokiej czystości metalurgicznej.

 

Nowe wyroby będą charakteryzowały się m. in.: zmniejszoną ilością i wielkością dużych nieciągłości materiałowych wykrywanych w badaniach ultradźwiękowych, bardzo wysokim poziomem czystości stali ocenianej w badaniach mikroskopowych, wysoką jakością powierzchni produktów z ciągłego odlewania, a także optymalną strukturą materiału.

 

Powyższe osiągnięcia będą prowadzić do znacznej poprawy własności mechanicznych elementów podzespołów samochodowych,

w tym w szczególności wytrzymałości zmęczeniowej i odporności na pękanie przy obciążeniu dynamicznym.

Opracowane rozwiązania zostaną zweryfikowane w oparciu o badania partii demonstracyjnej stali ultraczystych wyprodukowanych na pilotażowej linii produkcyjnej.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu: 12 782 639,69 PLN
Kwota dofinansowania: 5 351 414,63 PLN

 

 

 

BAZA KONKRENCYJNOŚCI 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE


 
 Tytuł zapytania  Termin składania ofert  Pliki do pobrania

 Zapytanie ofertowe Nr:

 

   

Zapytanie

 

Formularze

     

 

 
 Tytuł zapytania  Termin składania ofert  Pliki do pobrania

 Zapytanie ofertowe Nr:

 

   

Zapytanie

 

Formularze

     

 

 
 Tytuł zapytania  Termin składania ofert  Pliki do pobrania

 Zapytanie ofertowe Nr:

 

   

Zapytanie

 

Formularze

     

 

 
 Tytuł zapytania  Termin składania ofert  Pliki do pobrania

 Zapytanie ofertowe Nr:

 

   

Zapytanie

 

Formularze

     

 

 
 Tytuł zapytania  Termin składania ofert  Pliki do pobrania

 Zapytanie ofertowe Nr:

 

   

Zapytanie

 

Formularze

     


© 2021 GRUPA COGNOR. All rights reserved

Zamieszczone na stronie materiały, znaki towarowe i graficzne oraz podlegają ochronie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej oraz własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie marki i logotypu Huty Stali Jakościowych S.A, wymaga pisemnej zgody Huty Stali Jakościowych S.A .Wykorzystanie marki i znaków towarowych Huta Stali Jakościowych S.A bez uzyskania pisemnej zgody stanowi wykroczenie prawne.