Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi

Lotar

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna
Oddział HSJ w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. +48 510 223 527
tel. +48 15 813 51 84
fax: +48 15 844 23 06
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

ODPOWIEDZIALNY BIZNES

Społecznie Odpowiedzialny Biznes
Budując kompleksową strategię rozwoju firmy HSJ S.A. bierze pod uwagę realizację idei społecznie odpowiedzialnego biznesu angażując się w działania na rzecz edukacji. W ramach współpracy z wyższymi uczelniami firma umożliwia nowemu pokoleniu inżynierów poznania hutnictwa podczas odbywających się wizyt studyjnych, praktyk, staży. Uwzględnienia w prowadzonej działalności gospodarczej dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz środowisko naturalne.

[Wizyta w Hucie Stali Jakościowych S.A.]  m.in.
Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie
Zespół Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących im . Stefana Banacha
Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli – Wyprawa w poszukiwaniu pejzażu z 1938 roku

© 2021 GRUPA COGNOR. All rights reserved

Zamieszczone na stronie materiały, znaki towarowe i graficzne oraz podlegają ochronie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej oraz własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie marki i logotypu Huty Stali Jakościowych S.A, wymaga pisemnej zgody Huty Stali Jakościowych S.A .Wykorzystanie marki i znaków towarowych Huta Stali Jakościowych S.A bez uzyskania pisemnej zgody stanowi wykroczenie prawne.