Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi

Lotar

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna
Oddział HSJ w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. +48 510 223 527
tel. +48 15 813 51 84
fax: +48 15 844 23 06
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

O NAS

  

Biurowiec, biuro, huta stali, producent stali, producenci stali, stalownia, walcownia, dostawcy stali, szybka dostawa, zgodnie z oczekiwaniami klientaCognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ W Stalowej Woli ( wcześniej Huta Stali Jakościowych ) utworzona w wyniku procesu przekształceń organizacyjno – własnościowych wchodzi w skład polskiej grupy kapitałowej COGNOR S.A.  i kontynuuje 75-letnią tradycję produkcji stali jakościowych oraz wyrobów walcowanych.Produkujemy w ciągu roku ok. 250 różnych gatunków stali i ich odmian odlewanych na urządzeniu do ciągłego odlewania (COS)  i we wlewnice. Udział stali odlewanej na urządzeniu COS wynosi ok 95%.  Stal odlewana na COS stanowi głównie wsad przeznaczony na wyroby długie: kęsy kwadratowe, kęsiska kwadratowe, pręty okrągłe oraz blachy arkuszowe. Pełna baza gatunkowo-wymiarowa produktów zawierająca wlewki z COS, wlewki odlewane we wlewnice, wyroby długie oraz płaskie obejmuje ok. 11000 pozycji. Realizujemy dostawy w kraju i zagranicą dla branży motoryzacyjnej, wydobywczej, budownictwa, maszynowej oraz obronnej.


Wysoką jakość naszych wyrobów potwierdzają liczne certyfikaty i uznania wiodących Towarzystw Klasyfikacyjnych w zakresie procedur stosowanych przy produkcji i odbiorze produkcji stali, półwyrobów i prętów. HSJ wprowadziła i stosuje zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem pracy spełniający wymagania normy ISO 9001:2008.

Skutecznie realizowana strategii rozwoju firmy, zaangażowanie pracowników oraz zastosowanie nowoczesnych technologii i metod zarządzania sprawia, że  dziś HSJ produkuje ok. 200  tysięcy ton wyrobów.


REFERENCJE


Misja firmy


Misją naszej firmy jest budowanie stabilnej organizacji Cognor SA Oddział HSJ w Stalowej Woli jako lidera w branży stalowej poprzez zapewnienie zadowolenia i satysfakcji naszych Partnerów Handlowych.  Dostarczenie naszym Klientom produktów o najwyższej jakości, konsekwentne budowanie zaufania do naszych wyrobów i usług oraz nieustanne dążenie do innowacyjności naszych technologii sprawia, że jesteśmy wiarygodnym Partnerem dla swoich klientów, pracowników i dostawców w biznesie. 

 

Asortyment gatunkowy


Nasze wyroby produkowane są ze stali w szerokim asortymencie gatunkowym i mają zastosowania w wielu gałęziach przemysłu: motoryzacja, hutnictwo, górnictwo, kolejnictwo, lotnictwo, przemysł elektromaszynowy, przemysł maszyn ciężkich i inne.


Asortyment gatunkowy wytwarzanych w spółce stali obejmuje:

 • stale do nawęglania (np. 16MnCr5, 16MnCrS5, 20MnCr5, 20MnCrS5, 18CrMo4, 15NiCr13, 18CrNiMo7-6, 17CrNi6-6, 18CrMo4; C10E, C10R, C15E, C15R)
 • ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego (np. C35, C35E, C35R, C45E, C45, C40E, C45R, C55E, C55R, C50E, C55, C60E, C60R, C60, 28Mn6; 37Cr4, 37CrS4, 41Cr4, 41CrS4, 25CrMo4, 25CrMoS4, 34CrMo4, 34CrMoS4, 42CrMo4, 42CrMoS4, 50CrMo4, 34CrNiMo6, 30CrNiMo8, 51CrV4)
 • z mikrododatkami boru (np. 20MnB5, 30MnB5, 38MnB5, 27MnCrB5-2, 15B28H, 15B30H, 15B37H), wanadu (np. 21CrMoV5-7, 14MoV6-3, 30MnVS6),  tytanu, azotu, niobu.

Stale te możemy produkować z  podwyższoną  i regulowaną zawartością siarki dla zagwarantowania podwyższonej skrawalności.

 • stale do azotowania (np. 31CrMoV9, 41CrAlMo7-10)
 • stale automatowe (np. 10S20, 35S20, 46S20)
 • stale odporne na korozję w tym:

- austenityczne Cr-Ni, Cr-Ni-Ti, Cr-Ni-Mo-Ti, Cr-Ni-Si (np. X5CrNi18-10,X6CrNiTi18-10, X6CrNiMoTi17-12-2)  

- ferrytyczne (nierdzewne i żaroodporne) o zawartości chromu 25% i z dodatkami tytanu lub aluminium oraz krzemu (np.  
 X10CrAl7, X10CrAlSi7, X10CrAl13, X10CrAl18, X10CrAlSi18, X10CrAl24, X10CrAl24, X6Cr13, X12Cr13, X20Cr13, X30Cr13, X39Cr13,  
 X6CrNiTi18, X5CrNi18-10)

 • stale narzędziowe węglowe (np. N9E [~1.1830; ~1.1625]) i stopowe przeznaczone do pracy na zimno (np. 90MnCrV8, NC6 [~1.2063], NCV1[~1.2235] ) i w podwyższonych temperaturach  (np. WCL [~1.2343], WNL [~1.2713] )
 • stale łożyskowe (np. 100Cr6)
 • stale na blachy pancerne (np. ARMSTAL 500 [30PM], ARMSTAL 450 [PM450], ARMSTAL 550, 2P, 43PSM) i do produkcji osprzętu  artyleryjskiego (np. 32CrMoV12-10, S60, 45H1)
 • stale odporne na ścieranie (HARDSTAL 350 do 500, stal Hadfielda – X120Mn12)


Nasze stale charakteryzują się  niskim poziomem wtrąceń niemetalicznych oraz niską zawartością tlenu, wodoru, przeznaczone do produkcji elementów odpornych na ścieranie, szczególnie obciążonych.

     

Nowe metody produkcji uruchomione w ostatnich latach w HSJ


 

Cognor SA Oddział HSJ w Stalowej Woli  realizuje liczne inwestycje w zakresie modernizacji produkcji, poprawy warunków bezpieczeństwa i jakości produkcji, których rezultatem  jest wprowadzanie nowych i udoskonalanie istniejących procesów produkcyjnych zapewniając zwiększenie wydajność zakładu.


W październiku 2010r. uruchomiono technologię ciągłego odlewania stali Hadfielda  (X120Mn12, W. Nr 1.3402). Jest to pierwsza, udana, próba odlania na COS tej stali w kraju. Stal wytopiono w piecu elektrycznym, a następnie poddano rafinacji w piecokadzi i odgazowaniu próżniowemu.
W 2011 roku wdrożono technologię ciągłego odlewania kęsisk płaskich o przekroju 130x800 mm ze stali Hadfielda przeznaczonych  jako wsad na blachy o grubości 8 do 15 mm  dla walcowni TRIO. Opracowano parametry odlewania (stopień przegrzania i rozkład wody chłodzenia wtórnego oraz technologię podawania do walcowania z wykorzystaniem ciepła odlewania i walcowania blach ze wsadu z ciągłego odlewania.
W 2012 roku uruchomiono innowacyjną linię produkcji specjalnej wyposażonej w oczyszczarkę śrutową, nowoczesny laser, urządzenie do cięcia gazem i plazmą oraz prasę do gięcia o nacisku 800 ton. Pozwala to na oferowanie szerokiego asortymentu gatunkowego elementów z blach pancernych, prostych i giętych,  wykonywanych według potrzeb Klientów.

2014 - zrealizowane modernizacje

HSJ systematycznie inwestuje w rozbudowę i rozwój parku technologicznego huty stali. Dzięki temu, poprzez poprawę procesów technologicznych wykonywanych w Zakładzie Stalownia i Walcownia wzrasta jakość naszych produktów.

Modernizacja urządzenia do próżniowego odgazowania stali VOD/VD, pieca D-5 w zakresie detekcji żużla, urządzenia COS w zakresie wymiany krystalizatorów, klatek walcowniczych, chłodni w linii D-700 , a także zakupy maszyn i urządzeń do pomiaru zawartości wodoru, analizatora żużla w stali, prostownicy skośnorolkowej do prętów to tylko niektóre z inwestycji zrealizowanych w ubiegłym roku w stalowowolskiej hucie. Dzięki zrealizowanym inwestycjom zapewniamy:

 • Powtarzalność procesów
 • Zmniejszenie ilości wad powierzchniowych
 • Poprawa jakości walcowanych wyrobów
 • Zmniejszenie tolerancji walcowania poprzez ograniczenie pola tolerancji walcowania o 50% i powtarzalność wymiarów
 • Zapewniona lepsza prostość materiałów
 • Zapewnione pełne przebadanie materiałów w zakresie wykrywania wad powierzchniowych i wewnętrznych (0,2 mm).

I. Modernizacja – Zakład Stalownia

 

Modernizacja urządzenia do próżniowego odgazowania stali VOD/VD

REALIZACJA: Unowocześnienie i remont istniejącego urządzenia VOD/VD

REZULTAT: Doprowadzenie urządzenia VOD do pełnej sprawności technicznej.  Dodatkowo zostało ono wyposażone w niezbędne urządzenia pomiarowe umożliwiające zapewnienie powtarzalności prowadzonych procesów i uzyskanie udziału procesów po próżni w ilości ~85% całości odlewanej stali.

 

Prace modernizacyjne obejmowały: remont kondensatorów, wymianę zaworów próżniowych, wymianę pomp obiegu brudnego,

- uruchomienie układu zasobników i systemu naważania dodatków stopowych

- zabudowa kamery termowizyjnej na kołpaku do automatycznego sterowania procesem próżniowym( sterowanie z kabiny VOD)

- zakup urządzenia do pomiaru podciśnienia

- modernizacja systemu sterowania urządzeniem VOD/VD.

 

Zakup urządzenia do pomiaru wodoru HYDRIS

Zakup urządzenia do pomiaru zawartości wodoru w kadzi pośredniej na urządzeniu COS.

Dla:

- wytopów z zawartością wodoru poniżej 1,5 – 2 ppm nie jest wymagane prowadzenie procesów związanych z dyfundowaniem wodoru z stali;

- wytopów z zawartością wodoru powyżej 2 ppm konieczne jest prowadzenie procesów do usunięcia wodoru z stali poprzez przechowywanie przez ~ 48 godz. gorącego materiału w dołach do wyżarzania przeciwpłatkowego lub prowadzenia obróbek cieplnych w piecach komorowych.

 

Zakup analizatora żużla w stali.

REALIZACJA I REZULTAT: Zakup analizatora typu spektrometr rentgenowski do określania składu chemicznego żużla stalowniczego.

Modernizacja pieca D-5 - detekcja żużla

REALIZACJA: Zabudowa na piecu kamery termowizyjnej do pomiaru temperatury płynnej stali podczas spustu do kadzi. Kamera wykorzystując różną absorpcje płynnej stali i płynnego żużla określa moment pojawienia się żużla podczas spustu dając jednocześnie sygnał do podniesienia pieca podczas jego spustu.

REZULTAT: Wyeliminowanie w jak największym stopniu obecności żużla w stali oraz zmniejszenie ilości dodatków stopowych dodawanych podczas spustu.

 

Modernizacja urządzenia COS w zakresie wymiany krystalizatorów.

REALIZACJA: Wymiana istniejących krystalizatorów płytowych formatu 2 x 270 x 320 mm na krystalizatory rurowe dla tego samego formatu z modernizacją układu chłodzenia krystalizatora i głowicy drąga startowego.

REZULTAT: Zmniejszenie ilości wad powierzchniowych a tym samym zmniejszenie wybraku produkcyjnego i poprawę jakości produktu końcowego.

 

II. Modernizacja -  Zakład Walcownia

 

Modernizacja klatek walcowniczych III i IV – Zakładu Walcownia

REALIZACJA: Modernizacja klatek polegała na regulacji ustawienia walców. Regulacja realizowana za pomocą silników elektrycznych. (zastąpienie istniejącej regulacji hydraulicznej). Zabudowę kluczy hydraulicznych do nakrętek regulacji poziomej walca górnego i dolnego).

REZULTAT: Poprawa jakości kształtu walcowanych wyrobów, zwłaszcza prętów. Poprawę kształtu walcowanego profilu – zmniejszenie tolerancji walcowania z + 1-1,5 mm do + 0,5 mm. Zapewnienie wskazanej tolerancji jest bardzo istotne dla naszych klientów. Pozwala uniknąć wad geometrii kształtu w postaci owalu i rombowatości oraz zapewnia ograniczenia pola tolerancji o około 50 %, co ma bezpośredni wpływ na uzysk dalszych procesów technologicznych.

 

Modernizacja pił do cięcia

REALIZACJA: Wymiana napędu piły z napędu pneumatycznego na napęd hydrauliczny z posuwem hydraulicznym piły do cięcia.

REZULTAT: Poprawa jakości cięcia materiału, zmniejszenie zużycia pił stalowych oraz wyeliminowanie kłopotliwego w utrzymaniu siłownika pneumatycznego.

Modernizacja chłodni w linii D-700

REALIZACJA: Modernizacja chłodni powiązana z wykonaniem modernizacji urządzenia do odgazowania próżniowego stali VD. Próżniowe odgazowanie wytopów w ilości ~85 % umożliwia schłodzenie materiału na chłodni z pominięciem dołów do wyżarzania przeciwpłatkowego (wodorowego) zwłaszcza dla klasy I - III stali oraz gatunków stali nie wymagających dodatkowych obróbek cieplnych.

REZULTAT: Uzyskanie większej prostości materiału, dostosowanie chłodni do schładzania materiałów o długości do 8 m.

© 2021 GRUPA COGNOR. All rights reserved

Zamieszczone na stronie materiały, znaki towarowe i graficzne oraz podlegają ochronie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej oraz własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie marki i logotypu Huty Stali Jakościowych S.A, wymaga pisemnej zgody Huty Stali Jakościowych S.A .Wykorzystanie marki i znaków towarowych Huta Stali Jakościowych S.A bez uzyskania pisemnej zgody stanowi wykroczenie prawne.