Czasy się zmieniają i my zmieniamy się wraz z nimi

Lotar

Kontakt

Cognor Spółka Akcyjna
Oddział HSJ w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola,
ul. Kwiatkowskiego 1
tel. +48 510 223 527
tel. +48 15 813 51 84
fax: +48 15 844 23 06
e-mail:

Zobacz mapkę dojazdu

HISTORIA

Cognor Spólka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli (wcześniej Huta Stali Jakościowych) kontynuuje bezpośrednio tradycje hutnicze Zakładów Południowych w Stalowej Woli, powstałych w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). Położony w widłach Wisły i Sanu COP był jedną z największych inwestycji gospodarczych w Polsce międzywojennej.

Doświadczenie HSJ w zakresie produkcji stali sięga 1938, kiedy wykonano pierwszy wytop stali w nowej stalowni. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej uruchomiono produkcję stali specjalnych, które były przeznaczonehuta stali, producent wyrobów hutniczych, stalownia do wytworzenia 37 mm armat przeciwpancernych, 40 mm i 75 mm armat przeciwlotniczych oraz 105 mm haubic. Po zakończeniu wojny również była rozwijana produkcja stali specjalnych dla różnych zakładów polskiego przemysłu obronnego.  Ograniczenie zamówień dla wojska w latach 90-tych spowodowało konieczność ukierunkowania produkcji Zakładu na działalność w obszarze cywilnym i dostawę stali dla przemysłu motoryzacyjnego, stoczniowego, elektromaszynowego, kolejnictwa, górnictwa. Kolejne lata funkcjonowania Spółki były związane z zmianami otoczenia biznesowego. W ramach procesu przekształceń strukturalnych i własnościowych Huty Stalowa Wola S.A., 2 listopada 2006 r. z połączenia spółek HSW-Huta Stali Jakościowych Sp. z o.o. i HSW- Walcownia Blach Sp. z o.o. powstała HSW-Huta Stali Jakościowych S.A., będąca w 100% własnością polskiej grupy kapitałowej Złomrex S.A.  Podejmowane w tym czasie działania miały na celu podniesienie efektywności biznesowej przedsiębiorstwa poprzez optymalizację strategicznych procesów, aby firma mogła wzmocnić pozycję na rynku w branży stalowej. W firmie  przy współpracy z instytutami naukowymi były prowadzone również prace badawczo-rozwojowe nad technologią wytwarzania stali pancernej, których rezultatem było uruchomienie w 2010 roku produkcji blach pancernych spełniających poziomy ochrony balistycznej normy STANAG 4569. HSJ S.A. stał się  jedynym krajowym producentem i dostawcą  blach pancernych do Kołowego Transportera Opancerzonego Rosomak.
W 2011 roku nastąpiła konsolidacja jednostek Grupy Kapitałowej Złomrex. HSW- Huta Stali Jakościowych SA połączyła się ze spółkami Złomrex S.A. i SteelCo Sp. z o.o. w wyniku  połączenia powstała Huta Stali Jakościowych S.A. działająca w ramach Grupy COGNOR.
Poprzez wykorzystanie naszego doświadczenia oraz fachowej wiedzy realizujemy strategię rozwoju przedsiębiorstwa, której celem jest zapewnie  naszym Klientom satysfakcji i korzyści ekonomicznych z dostarczanych przez nas wyrobów o najwyższej jakości.

Ważne daty:

 

05.09.1938 wykonanie pierwszego wytopu stali szlachetnej w piecu indukcyjnym

 

20.03.1948 Zakłady Południowe zmieniają nazwę na "Huta Stalowa Wola"

 

1972 przekształcenie Huty Stalowa Wola w Kombinat Przemysłowy Huta Stalowa Wola

 

15.07.1991 przekształcenie Kombinatu Przemysłowego HSW w jednoosobową Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa HSW S.A.

 

01.01.1995 wydzielenie z HSW S.A. części hutniczej HSW-Zakład Hutniczy Sp. z o.o. zawierającego wydziały produkcyjne: stalownia, walcownia wyrobów długich i płaskich, ciągarnia, kuźnia prasowa oraz wydziały pomocnicze i służby

 

01.02.1999 wydzielenie z HSW-Zakład Hutniczy sp. z o.o. zakładów: HSW-Zakład Kuźnia Sp. z o.o. oraz HSW-Zakład Ciągarnia Sp. z o.o.

 

09.03.1999 utworzenie HSW-Zakład Metalurgiczny Sp. z o.o. zawierającego wydziały produkcyjne: stalownia, walcownia wyrobów długich i płaskich, wydziały pomocnicze

 

01.03.2004 utworzenie HSW-Huta Stali Jakościowych Sp. z o.o. zawierającą wydziały produkcyjne stalownie i walcownia wyrobów długich oraz służby, utworzenie HSW-Walcownia Blach Sp. z o.o. zawierającą walcownię blach oraz służby

 

2006 zakup przez Złomrex S.A. 100% udziałów spółek HSW-Huta Stali Jakościowych Sp. z o.o. i HSW- Walcownia Blach Sp. z o.o.

 

02.11.2006 utworzenie HSW-Huta Stali Jakościowych Spółka Akcyjna na bazie dotyczczasowych HSW-HSJ Sp. z o.o. i HSW-WB Sp. z o.o.

 

28.10.2011r. nastąpiła konsolidacja jednostek Grupy Kapitałowej Złomrex. HSW-Huta Stali Jakościowych SA połączyła się ze spółkami Złomrex S.A.i SteelCo Sp. z o.o.W wyniku połączenia powstała Huta Stali Jakościowych S.A. Grupa COGNOR.

 

© 2021 GRUPA COGNOR. All rights reserved

Zamieszczone na stronie materiały, znaki towarowe i graficzne oraz podlegają ochronie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej oraz własności intelektualnej. Jakiekolwiek wykorzystanie marki i logotypu Huty Stali Jakościowych S.A, wymaga pisemnej zgody Huty Stali Jakościowych S.A .Wykorzystanie marki i znaków towarowych Huta Stali Jakościowych S.A bez uzyskania pisemnej zgody stanowi wykroczenie prawne.